Jumat, 22 Maret 2013

Tuladha Ukara Pitakon

Ukara Pitakon

 

Ukara pitakon yaiku ukara kang surasane njaluk katrangan marang wong liya, amarga kepingin mangerteni apa kang durung diweruhi. Ukara iki biasane diwiwiti nganggo tembung sesulih pinangka pitakon, lan dipungkasi ngganggo tandha pitakon (?).

Tembung sesulih pinangka pitakon sing baku ana warna papat, yaiku:

  • apa,
  • sapa,
  • kepriye,
  • kapan.

 

Tuladha Ukara Pitakon :

- Apa sebabe panjenengan ora sida sowan simbah, Mbak?

- Panjenengan mundhut menda punika samangke reginipun pinten, Pak?

- Kapan panjenengan olehe tindak menyang Solo?

- Kepriye kabare kanca-kanca saiki, Tin?

- Kepala sekolah nggonmu apa wis ganti maneh ta, Wan?

 

http://herjawa.blogspot.com/2010/12/ukara-pitakon.html

 

Ukara Pitakon (Kalimat Tanya)

 

Ukara pitakon ning basa Jawa biyasane nganggo tembung sapa, pira, ning ngendi, wayah apa, piye carane, kepiye, genea, apa, Arep ning ngendi ?
Mau ke mana?
Where are you going?

Wayah apa kowe arep lunga?
Kapan kamu pergi?
When do you go?

Piye kabare?
Apa kabar?
How are you?

Sapa jenengmu?
Siapa namamu?
What is your name?

Sapa sing nggawe iku?
Siapa yang membuat itu?
Who is making that?

Genea kowe ora melu?
Kenapa kamu tidak ikut?
Why do you not follow?

Sapa jenenge Bapakmu?
Siapa nama Bapakmu?
What is your father’s name?

Omah iki duweke sapa?
Rumah ini milik siapa?
Whose house is it?

Pira cacahe pitikmu?
Berapa jumlah ayammu?

Ibumu tindhak ngendi?
Kemana Ibumu pergi?
Where is your mother going?

Dina apa iki?
Hari apa ini?
What day is it?

Jam pira kowe tangi?
Jam berapa kamu bangun?
What time do you get up?
How many chicken do you have?

 

http://sinaujawa.wordpress.com/2009/03/25/ukara-pitakon-kalimat-tanya/

Tidak ada komentar:

Posting Komentar